https://www.truenas.com TrueNAS open-source systém pro NAS zařízení. Dokumentace zde.

https://www.nextcloud.com NextCloud open-source systém pro online spolupráci, který je možno nainstalovat lokáně nebo do cloudu. Dokumentace zde.

Příkaz pro aktualizaci PHP v bloku NextCloud v konzoli TrueNAS

pkg install php82 php82-bcmath php82-bz2 php82-ctype php82-curl php82-dom php82-exif php82-fileinfo php82-filter php82-gd php82-gmp php82-iconv php82-intl php82-ldap php82-mbstring php82-opcache php82-pcntl php82-pdo php82-pdo_mysql php82-pecl-APCu php82-pecl-imagick php82-pecl-redis php82-posix php82-session php82-sysvsem php82-xml php82-xmlreader php82-xmlwriter php82-xsl php82-zip php82-zlib nextcloud-php82 nginx