Odstranění poškozeného účtu ve Windows

Pokud potřebuji odstranit poškozený uživatelský účet ve Windows, musím kromě odmazání složky v Users také vymazat odpovídající klíče např. „S-1-5-80-…“ v Registru Windows:
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList”
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileGuid”
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileService\References”

Nakonec se musí PC restartovat, až poté můžu znovu vytvořit poškozený účet.